Kağıt üzerinde baskı, pipet üzerinde baskı

Minimum Tiraj: 50.000 adet